Søgning 
Lastadskiller i kombination med SSK-sikringer 

Med SIBA SSK-sikringer får du en optimal transformerbeskyttelse helt op til 3000 kVA. 

Den kontinuerlige og til tider sågar voldsomme stigning i verdens efterspørgsel efter elektrisk energi stiller hele tiden nye krav til de komponenter, der bruges til at producere og fordele energien til brugerne. Inden for området mellemspænding er der således ofte ønsker om, at der skal anvendes højspændingssikringer til at udføre beskyttelsen af anlæg med transformere med større og større mærkeeffekt.

Til beskyttelse af transformeren er der i de seneste 30 år med gode resultater typisk blevet anvendt en kombination af HH-sikringer og en adskiller/lastadskiller (i det følgende anvendes alene betegnelsen lastadskiller). Ved denne kombination bliver en lastadskiller koblet i serie med HH-sikringen. HH-sikringen skal afbryde de strømme, som lastadskilleren ikke er beregnet til at håndtere. Mekanisk sammenkobles lastadskillerens udkoblingsmekanisme med HH-sikringen via den i sikringen integrerede slagstift. I tilfælde af fejl ”smelter” en eller flere af HH-sikringerne hvorved fjederenergien i slagstiften frigives til udkobling af lastadskilleren, således at der foretages en 3-faset adskillelse. Koordinationen mellem HH-sikringen og lastadskilleren er anvist i standarden IEC 62271-105 [1] (i Tyskland: VDE 0671-105 [2] ). Standarden har i en indkøringsfase været årsag til nogen usikkerhed hos de projektansvarlige. Pludselig kom der en ny standard, som satte spørgsmålstegn ved de årelange accepterede løsninger vedrørende beskyttelse af distributionstransformere. Man stod over for en beslutning om at skulle udskifte den både teknisk og kommercielt gennemprøvede løsning med en ny, som måske var forbundet med høje økonomiske omkostninger. Der er dog belæg for, at løsningen med en lastadskiller i kombination med en sikring fortsat er det mest rationelle og teknisk mest fordelagtige beskyttelsesprincip. Læs mere her.

Produktsøgning
Produktnummer

Søg!
Vestjyderne der valgte den dyre løsning
Systemintegrationen til et nyt solcelleanlæg ved Ringkøbing får sikringstyper, der kan lidt mere end normalt   more


Oprydning på glasværket
For et par år siden bad Ardagh Glass Holmegaard os om at rydde op i deres lager af sikringer. Det sparer virksomheden tid og penge den dag i dag – og så får de nye sikringer hjem, før de ved, de har brug for dem.   more

Kontakt
Har du spørgsmål om vore produkter?

Klik her for at få vore kontaktoplysninger.

Personlige data/Cookies
Cookies: How we use themCookies: Hvordan vi bruger dem
og hvordan du kan blokere dem

For at forbedre din oplevelse af vores website bruger vi cookies - små tekst-filer, der gemmes på din computer. Ved at bruge dette site tillader du brugen af disse cookies.
Vær opmærksom på at information, der opsamles af denne vej, ikke er tilgængelig for tredjepart.
Hvis du vil vide mere om brugen af cookies på dette site, er du velkommen til at læse vores persondatapolitik. Der kan du også finde information om, hvordan du kan blokere for brugen af cookies.